Adatvédelem

Főoldal/Adatvédelem

Adatvédelem

1. A vállalkozás számára kiemelt fontosságú cél a https://zip-it.hu oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, és gondoskodunk azok biztonságáról. Regisztrációját, és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés esetén bármikor töröljük. Adatok zárolása, helyesbítése kapcsán kérjük forduljon írásban ügyfélszolgálatunkhoz. A kérésének legkésőbb 2 munkanapon belül eleget teszünk. A vállalkozás az adatokat működésünk ideje alatt tárolja.
2. A regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatokat a https://zip-it.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. futárszolgálat. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják. A tárolt adatokhoz az ügyfélszolgálatunk és a logisztikát kiszolgáló munkatársaink férnek hozzá/kezelik.
3. Hírlevelet kizárólag azon felhasználóknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Hírlevelünk csak saját termékek, szolgáltatások promóciójára szolgál. Harmadik fél reklámanyagát nem küldjük Önnek.
4. Amennyiben le szeretne jelentkezni hírlevelünkről, úgy írásban tudja megtenni egy, a EMAILCÍM email címre elküldött üzenettel.
5. A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név/Cégnév:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

6. Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.
7. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama stb.). Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A https://zip-it.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics
8. Az adatkezelésre a https://zip-it.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 – 5) bekezdések. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.
9. Adatközlő jogai

Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését, valamint
– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
– Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint ebben a fejezetben meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-135361/2017.

Budapest, 2017. 12. 13.